Aktualności

Zaproszenie na VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ


Zmiana siedziby PTEZ

PTEZ patronem honorowym Konferencji ISPOR 2019

VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie odbyło się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63. 

Zaproszenie na VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Ogłoszenie czwartej edycji Konkursu PTEZ na najlepsze prace

Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły Konkursu PTEZ.